Ngày thứ năm (16-02-2017) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Năm Tuần VI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I:  St 9, 1-13

"Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất".

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa chúc phúc cho Noe và con cái ông. Người phán bảo rằng: "Các ngươi hãy sinh sản ra nhiều cho đầy mặt đất. Mọi thú vật dưới đất, mọi chim chóc trên trời, cùng mọi động vật trên mặt đất và mọi loài cá dưới biển đều phải kính sợ các ngươi: Tất cả đều được giao phó trong tay các ngươi. Tất cả những động vật còn sống đều là thức ăn của các ngươi, cũng như Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau đậu xanh tươi, ngoại trừ thịt còn ứ máu thì các ngươi đừng ăn, vì Ta sẽ đòi giá máu sinh mạng của các ngươi. Ta sẽ đòi giá máu các ngươi do muông thú sát hại, do tay con người và do tay anh em sát hại. Hễ ai làm đổ máu người, thì máu nó cũng sẽ phải do người mà đổ ra, vì loài người được tác tạo giống hình ảnh Thiên Chúa. Các ngươi hãy sinh sản ra nhiều cho đầy mặt đất".

Thiên Chúa lại phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: "Đây Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi; nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa".

Và Thiên Chúa phán: "Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất".  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 101, 16-18. 19-21. 29 và 22-23

Đáp: Từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế (c. 20b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài, khi Chúa sẽ tái lập Sion.,Chúa xuất hiện trong vinh quang xán lạn, Chúa sẽ đoái nghe lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. - Đáp.

2) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, để nghe tiếng than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. - Đáp.

3) Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ được an cư, và miêu duệ chúng sẽ tồn tại trước thiên nhan, để người ta truyền bá danh Chúa tại Sion, và lời khen ngợi Ngài ở Giêrusalem, khi chư dân cùng nhau quy tụ và các vua nhóm họp để phụng thờ Chúa. - Đáp.

ALLELUIA:  Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.


PHÚC ÂM:  Mc 8, 27-33

"Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".  Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

16/02/2017 - THỨ NĂM TUẦN 6 TN

Mc 8,27-33

TÔI TIN KÍNH ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH THẬP GIÁ

Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” (Mc 8,29)

Suy niệm: Đối với Đức Giê-su, việc các môn đệ chỉ lặp lại quan điểm của người ta “nói Con Người là ai” thì vẫn còn thiếu sót; cũng thế, đánh đồng Ngài với Ê-li-a, hay Gio-an Tẩy Giả hay với bất cứ một tiên tri nào khác, là chưa nhận thức đúng căn tính của Ngài. Thật vậy, tuyên xưng đức tin vào Đức Ki-tô không phải là trích dẫn lời tuyên bố của “ai đó” về một vị chúa chung chung, hay “một tiên tri nào đó.” Ngài đòi hỏi các môn đệ tuyên xưng với sự xác tín của chính bản thân mình: “Còn các con, các con nói Thầy là ai?” Mặt khác, lời tuyên xưng của Phê-rô “Thầy là Đấng Ki-tô” cũng chưa đủ rõ; Đức Giê-su còn minh giải: Quả thật, Ngài đúng là Đấng Ki-tô, nhưng là một Đấng Ki-tô sẽ phải chịu khổ hình, chịu đóng đinh thập giá, chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, nhờ đó, những ai tin vào Ngài sẽ được cứu độ.

Mời Bạn: Kinh Tin Kính được đọc chung trong Thánh lễ, nhưng phải nhớ rằng kinh ấy bắt đầu bằng những lời: “Tôi tin kính,” nghĩa là nó phải là lời tuyên xưng đức tin xuất phát từ sự xác tín đầy ý thức và tự do của chính bản thân mình. Hơn nữa, khi tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng chịu đóng đinh vào thập giá, tôi đoan hứa “từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà đi theo Người” (x. Mc 8,34).

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm việc hy sinh hãm mình để kết hiệp với Chúa Ki-tô chịu đóng đinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban Thánh Thần soi lòng mở trí cho con, để con thêm hiểu biết về Chúa, và nhờ đó thêm lòng yêu mến và vui lòng vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

16 THÁNG HAI

Bảo Trọng Những Hoa Quả Khôn Ngoan

Tuổi đời càng chồng chất, sức lực càng suy kiệt, hay đau ốm, vv… người già thường cảm thấy con người mình mỏng mảnh, và nhất là cảm thấy gánh nặng của cuộc sống. Đó là những vấn đề của tuổi già – và những vấn đề ấy không thể tìm ra ý nghĩa gì nếu chúng không được cảm nghiệm và được sống như một thực tại của cuộc nhân sinh. Chúng ta được mời gọi trân trọng người cao tuổi bởi vì phẩm giá của các ngài trong tư cách là con người và bởi vì ý nghĩa của chính sự sống: sự sống bao giờ cũng là một hồng ân.

Thánh Kinh thường đề cập đến người cao tuổi. Thánh Kinh coi tuổi già như một hồng ân – và hồng ân này phải được sống hằng ngày trong tấm lòng rộng mở ra với Thiên Chúa và với tha nhân.

Trên tất cả, Cựu ước coi người già như thầy dạy sống: “Sự khôn ngoan của các vị bô lão, tư tưởng và ý kiến của các bậc danh nhân thật đẹp đẽ chừng nào! Giàu kinh nghiệm là triều thiên cho hàng bô lão; lòng kính sợ Đức Chúa là niềm hãnh diện của các ngài” (Hc 25, 5 – 6). Tuy nhiên, người cao tuổi còn có một vai trò quan trọng khác nữa. Các ngài chuyển trao lời Thiên Chúa cho các thế hệ hậu sinh:

“Lạy Thiên Chúa, tai chúng con đã từng được nghe

truyện cha ông vẫn thường kể lại

về công trình Chúa đã làm nên

thời các cụ thuở xa xưa ấy” (Tv 44, 2).

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

Ngày 16 -2

St 9, 1-13; Mc 8, 27-33.

Lời Suy Niệm: Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”

Nhờ lời tuyên xưng của Phêrô. Giúp cho mỗi người trong chúng ta nhận ra ơn đức tin được ban từ Thiên Chúa; điều này đã được Chúa Giêsu cho Phêrô biết khi Phêrô tuyên xưng niềm tin của mình: “Này anh Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.” (Mt 16,17). Ơn đức tin cần phải biết lắng nghe và đón nhận một cách chân thành, và thực thi Lời Chúa trong sự vâng phục. Đức Mẹ là mẫu gương đó khi nghe sứ thần nói: “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,37-38).

Lạy Chúa Giêsu. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con luôn lắng nghe Lời Chúa và những giáo huấn của Giáo Hội, siêng năng tham dự phụng vụ, chuyên cần học hỏi Lời Chúa, và suy niệm trong lòng ðể đức tin của chúng con ngày càng được vững bền hơn.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

16 Tháng Hai

Ngọn Nến Cháy Sáng

Nữ sĩ người Thụy Ðiển được giải Nobel văn chương là bà Selma Lagerloeff có kể một câu chuyện như sau: Có một kỵ mã nọ, sau khi đã tham dự một trận thánh chiến thành công tại Thánh Ðịa, đã làm một lời thề. Anh muốn đốt lên một ngọn nến ngay từ trên mộ của Chúa Giêsu và mang ánh sáng ấy về quê hương của anhlà thành phố Fireheze bên Italia.

Quyết định ấy đa biến anh thành một con người mới hoàn toàn. Từ một quân nhân hung hãn chuyên cầm gươm giết người, nay người kỵ mã đã trở thành một con người hiền hòa, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thiệt thòi.

Trên đường trở về quê hương, cầm ngọn nến cháy sáng trong tay, người kỵ mã gặp không biết bao nhiêu kẻ cướp bóc, nhưng anh không hề động đến chiếc gươm đang mang trong người. Anh hứa trao cho họ bất cứ điều gì họ muốn, miễn là để cho anh được phép giữ lại ngọn nến đang cháy sáng trong tay. Quân cướp lột hết tất cả những gì anh có, kể cả chiến bào và con ngựa quý của anh. Họ cho anh một con ngựa già để đi từng bước cầm chừng. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu thử thách, giờ này, người kỵ mã cảm thấy thảnh thơi hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy thơ thới vì đã trút được bỏ những của cải không cần thiết, nhưng anh vui mừng hơn cả vì vẫn còn giữ được ngọn nến cháy sáng đã được thắp lên từ trên mồ của Chúa. Khi anh về đến giữa phố, nhiều người nhìn anh như kẻ khờ dại. Họ chế nhạo và tìm đủ cách để dập tắt ngọn nến trên tay anh. Nhưng người kỵ mã thà chết còn hơn là để cho ngọn nến tắt ngụm trên tay mình. Và cuối cùng, anh đã mang được ngọn nến cháy sáng về đến nhà thờ chính tòa của quê hương anh. Anh dúng ánh sáng từ ngọn nến ấy đốt lên tất cả những ngọn nến trên bàn thờ.

Trước anh, nhiều người cũng đã cố gắng làm một lời thề như thế. Nhưng dọc đường, vì nhiều lý do khác nhau, ngọn nến đã tắt ngụm. Ðược hỏi: Ðâu là bía quyết giúp anh thành công như thế. Người kỵ mã trả lời như sau: "Tôi đặt tất cả chú tâm vào ngọn nến. Tôi sẵn xàng bỏ hết tất cả mọi sự để bảo vệ ngọn nến ấy".

Cuộc đời của người tín hữu Kitô chúng ta vẫn thường được định nghĩa như một cuộc hành trình, một cuộc hành trình trong đó mỗi người chúng ta cầm cháy sáng trong ngọn nến của Ðức Tin. Bao lâu ngọn nến còn cháy sáng, bấy lâu chúng ta còn tiến bước. Sóng gió, tăm tối trong cuộc hành trình là chuyện không thể tránh được. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục giữcho ngọn nến cháy sáng, chúng ta vẫn có thể tiến bước.

Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Chúng con là ánh sáng thế gian". Ước mơ duy nhất của người kỵ mã trong câu chuyện trên đây là được dùng ngọn nến đốt lên từ mồ Chúa để thắp sáng lên ngọn đèn trong nhà thờ. Ðó cũng phải là ước mơ của mỗi người chúng ta. Ánháng được trao ban cho chúng ta là để được truyền sang cho những ngọn đèn khác. Có biết bao nhiêu ngọn đèn đang chờ đợi một chút ánh sáng từ ngọn nến của chúng ta để được cháy lên?

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Năm Tuần 6 TN1, Năm lẻ

Bài đọc: Gen 9:1-13; Mk 8:27-33.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Cầu vồng và Thánh Giá là những dấu hiệu tình yêu của Thiên Chúa.

Con người hay quên, nên phải có các biểu tượng để nhắc nhở con người. Mỗi khi nhìn biểu tượng, con người hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Mục đích của việc hồi tưởng là giúp cho con người biết ăn ở làm sao để không phải lãnh nhận hậu quả xấu, hay sống xứng đáng với tình yêu của người đã hy sinh cho họ. Ví dụ, di ảnh người quá cố, các đài kỷ niệm của các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc …

Trong các Bài Đọc hôm nay, Thiên Chúa dùng các biểu tượng cụ thể để nhắc nhở con người. Trong Bài Đọc I, Thiên Chúa dùng Cầu Vồng để nhắc nhở con người Lụt Hồng Thủy. Mỗi khi con người nhìn nó, con người nhớ lại tội lỗi là nguyên nhân của Lụt Hồng Thủy, và lời Thiên Chúa hứa sẽ không tàn sát con người và trái đất như vậy nữa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ con đường Thánh Giá mà Ngài sắp phải trải qua. Mỗi lần nhìn Thánh Giá, con người nhớ lại tội lỗi là nguyên nhân cái chết của con Thiên Chúa, và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.


KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Cầu vồng là dấu hiệu giao ước mới giữa Trời và đất.

1.1/ Những điều khác biệt giữa hai kỷ nguyên: Kỷ nguyên cũ bắt đầu từ công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho tới Lụt Hồng Thủy; kỷ nguyên mới bắt đầu khi Đức Chúa thiết lập giao ước mới với Noah. Điều chúng ta nhận ra đầu tiên là hai câu 1 và 7, với lời truyền giống nhau: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” thiết lập giới hạn cho một nhóm. Lệnh truyền này cũng giống như lệnh truyền ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng con người. Từ câu 2 đến câu 6 là những điều luật mới cho kỷ nguyên mới:

(1) Con người có quyền trên muông thú: không trong trật tự như kỷ nguyên đầu, nhưng trong sợ hãi: “Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất, và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi: chúng được trao vào tay các ngươi.”

(2) Con người được ăn thịt nhưng không được ăn máu thú vật: Trong kỷ nguyên đầu, con người chỉ ăn thực vật mà thôi. Trong kỷ nguyên mới, con người được ăn động vật, nhưng không được ăn máu. Truyền thống không được ăn máu bắt nguồn từ P, vì họ tin máu là chỗ của sự sống (x/c Lev 17:10-14, Deut 12:23, Acts 15:29).

(3) Ai đổ máu con người sẽ phải đền nợ máu: Lệnh truyền này áp dụng cho cả súc vật lẫn con người. Thiên Chúa có quyền tối hậu trên sự sống, con người thực thi những gì Ngài truyền dạy.

(4) Mạng đền mạng: “Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” Lệnh truyền này không có trong kỷ nguyên đầu, vì Cain không phải đền nợ máu em mình.

1.2/ Giao ước của Thiên Chúa với Noah: Nếu hiểu giao ước là một hợp đồng ký kết giữa hai bên về bổn phận mỗi bên, đây không thuần túy là giao ước, và chỉ là Lời Hứa của Thiên Chúa, vì không thấy nói tới nghĩa vụ của con người. Lời Hứa này được mở rộng tới muôn lòai trên mặt đất.

(1) Sẽ không bao giờ xảy ra Lụt Hồng Thủy nữa: Thiên Chúa phán với ông Noah và các con ông đang ở với ông rằng: "Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy huỷ diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa."

(2) Cầu vồng là dấu hiệu bên ngòai của giao ước: "Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.” Mỗi khi nhìn cầu vồng, con người nhớ lại 2 điều: Lụt Hồng Thủy xảy ra là do tội lỗi của con người, và Lời Hứa của Thiên Chúa sẽ không tàn phá trái đất với trận lụt kinh khủng như vậy nữa.

2/ Phúc Âm: Thánh Giá là giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người.

2.1/ Căn tính của Chúa Giêsu: Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu đã gần kề, Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra cho Ngài và cho các môn đệ. Đã đến lúc Ngài cần biết niềm tin của con người vào Ngài, nhất là của các môn đệ, sau khi đã mặc khải, dạy dỗ, và biểu tỏ uy quyền. Trình thuật hôm nay xảy ra trên đường tới các làng xã vùng Caesarea Philipphê, Banias hiện giờ. Đây là một vùng rất đẹp và linh thiêng, nằm dưới rặng núi Khermon, và giáp giới nhiều sông từ Syria chảy xuống, nên có rất nhiều nước. Nó là đầu nguồn của Biển Hồ và sông Jordan, nguồn cung cấp nước duy nhất cho Palestine. Nơi đây tập trung đền thờ của nhiều thần: Thần Pan của Hy-Lạp, Hòang-đế Caesar của Roma, thần của Syria, và thần Baal của Do-Thái. Chúa Giêsu muốn dùng nơi này để giúp các môn đệ nhận ra sự khác biệt giữa Ngài và các thần của các tôn giáo khác.

Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elijah, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Vua Herode cũng cho Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả mà ông đã chém đầu nay sống lại. Truyền-thống Do-Thái tin Elijah sẽ trở lại trước ngày Đấng Thiên Sai tới; nhưng tất cả những câu trả lời này không nói đúng căn tính của Đức Kitô. Chúa Giêsu lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Đây là câu trả lời mà Chúa Giêsu mong mỏi vì đó là căn tính của Ngài, Đấng Thiên Sai, Người được sai tới từ Thiên Chúa Cha.

2.2/ Cách cứu độ của Đấng Messiah: Phêrô tuy nói đúng căn tính của Chúa Giêsu, nhưng không thể chấp nhận điều Chúa Giêsu mặc khải về cách cứu độ của Ngài, đó là qua con đường Thập Giá. Ông cố gắng thuyết phục Chúa Giêsu đi con đường khác, và Chúa Giêsu đã khiển trách ông nặng nề: "Satan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."


ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Mỗi khi nhìn Cầu Vồng, chúng ta nhớ lại Lụt Hồng Thủy, và tội lỗi con người là nguyên nhân của trận lụt kinh hòang đó. Tuy nhiên, vì yêu thương, Thiên Chúa đã hứa Ngài sẽ không để một trận lụt như thế tàn phá con người và trái đất nữa.

- Mỗi khi nhìn Thập Giá, chúng ta nhớ lại cái chết tủi nhục của Chúa Giêsu, và tội lỗi chúng ta là nguyên nhân cái chết của Ngài. Vì yêu thương nhân lọai, Chúa Cha đã ban cho chúng ta Người Con Một của Ngài, sẵn sàng chết thay để chúng ta được hưởng Ơn Cứu Độ.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.