Ngày thứ ba (10-10-2017) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I:  Gn 3, 1-10

"Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi".

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Đáp: Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3)

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con.

2) Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.

3) Israel đang mong đợi Chúa: bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.

ALLELUIA:  Tv 144, 14cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.


PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42

"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với".

Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".  Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

10/10/2017 - THỨ BA TUẦN 27 TN

Lc 10,38-42

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42)

Suy niệm: Cuộc sống con người đầy ắp những lựa chọn. Có những cái người khác chọn cho mình như chọn hoa hậu, chọn ca sĩ, chọn cầu thủ xuất sắc v.v…; có những cái chính mình phải tự chọn lấy, nhất là những chọn lựa ảnh hưởng đến cả cuộc sống như chọn ngành học, chọn nghề nghiệp, chọn công việc, chọn vợ, chọn chồng,v.v… Những chọn lựa càng mang tính cơ bản cho cuộc sống lại càng quan trọng, bởi nếu chọn sai là có khi hỏng cả một đời người. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta điều chọn lựa cơ bản ấy: chọn phần tốt nhất là chọn cho mình cuộc sống vĩnh cửu. Chị em Mác-ta và Ma-ri-a đã đón tiếp Chúa Giê-su và phục vụ Ngài tận tình. Thế nhưng đừng quên rằng việc phục vụ nào cuối cùng cũng phải dẫn chúng ta đến ngồi bên chân Chúa và nghe Lời Ngài dạy; đó mới là chọn lựa tốt nhất.

Mời Bạn: Sau một thời gian xả thân trong việc tông đồ, có khi bạn cảm thấy khủng hoảng vì nỗi trống vắng, hoặc có khi ê chề vì thất bại… Phải chăng bạn đã chọn công việc mà quên chọn Chúa? Lời Chúa nhắc bạn là một Mác-ta hoạt động cũng đừng quên dành thời gian để là một Ma-ri-a cầu nguyện; đừng tách rời hai chị em Bê-ta-ni-a trong đời sống ki-tô hữu của bạn. Bạn hãy chọn và làm điều đó cho tốt để có được phần thưởng đời đời.

Chia sẻ: Bạn đã “lý sự” thế nào khi chú trọng hoạt động mà coi nhẹ cầu nguyện?

Sống Lời Chúa: Ghi nhớ Lời Chúa: “Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy mất” để luôn nhớ dành thời giờ thích đáng cho việc cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết sống đời cầu nguyện để biết chọn lựa việc phải làm và luôn biết làm đẹp lòng Ngài trong cuộc sống. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

10 THÁNG MƯỜI

Lòng Tôn Sùng Đích Thực Đối Với Chúa Kitô

Trong một quốc gia có truyền thống Kitô giáo lâu đời như nước Ý, lòng đạo đức bình dân có một đặc tính Kitô giáo không thể phủ nhận được. Rất nhiều tập tục của quốc gia này bắt nguồn từ các lễ mừng của Giáo Hội và vẫn còn được nối kết với các dịp lễ ấy. Cần phải lưu ý đến nguồn gốc của các tập tục này. Trong trường hợp một số tập tục có vẻ đi lệch khỏi các nguồn gốc nguyên thủy, cần phải cố gắng để trả lại cho chúng ý nghĩa ban đầu.

Đối với những sự sùng ngưỡng có tính cá nhân, chúng ta cần liệu sao để chúng không bao giờ bị méo mó trở thành một thứ đạo đức sai lạc, mê tín dị đoan, hay những thực hành ma thuật. Như vậy, lòng sùng kính các thánh – vốn được thể hiện trong các lễ kính thánh quan thầy, trong các cuộc hành hương, rước kiệu và trong rất nhiều hình thức đạo đức khác – không được bị giảm trừ đến chỉ còn là chuyện cầu xin sự bảo vệ, cầu xin cho được những sở hữu vật chất, hoặc cho sự lành mạnh thể xác. Tiên vàn các tín hữu phải xem các thánh như là những mẫu gương sống và bắt chước Chúa Kitô. Các thánh phải được giới thiệu như là một con đường dẫn tới lòng sùng mộ lớn lao hơn đối với Chúa Kitô.

Phương cách tốt nhất để chống lại những lạm dụng là đưa những lời Tin Mừng vào trong các cử hành đạo đức bình dân. Đối với các tín hữu ưa chuộng những hình thức sùng ngưỡng bình dân, chúng ta cần hướng dẫn họ đi từ một dạng thái đức tin mơ hồ đến những biểu lộ của niềm tin Kitô giáo đích thực. Chúng ta phải tìm cách Phúc Aâm hoá lòng đạo đức bình dân, qua đó chúng ta có thể giúp tháo gỡ những khuyết điểm của nó, gạn đục khơi trong nó, làm cho những yếu tố ‘hàm hồ’ trở nên có ý nghĩa minh bạch hơn trong bối cảnh của đức tin, đức cậy và đức ái Kitô giáo đích thực.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

Ngày 10-10

Gn 3, 1-10; Lc 10, 38-42.

Lời suy niệm: “Mácta! Mácta ơi! Chị băng khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi.”

Gia đình của Mácta và Maria thường là nơi Chúa Giêsu và các môn đệ dừng chân trên đường rao giảng. Trong việc tiếp đón Chúa và các môn đệ. Mácta và Maria đều đón tiếp, nhưng mỗi người một cách. Mácta thì lo lắng với việc phục vụ theo ý riêng của mình, còn Maria đón thiếp theo cách vâng nghe theo ý của Chúa Giêsu. Tuy hai cách đón tiếp có tính cách khác hẳn nhau. Một bên đón tiếp theo cách của Chúa, và một bên đón tiếp theo cách riêng của mình. Nhưng vì Mácta muốn lôi kéo Maria đón tiếp theo cách của mình. Nên Chúa Giêsu đã lên tiếng nhắn nhủ: “Mácta! Mácta ơi! Chị băng khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy đi.”

Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn học biết cách đón tiếp và phục vụ theo ý muốn của người được phục vụ; chứ đừng lấy ý riêng của mình khi phục vụ để tất cả đều được thỏa lòng.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

10 Tháng Mười

Trần Như Nhộng

Trần Bình vốn là một mưu thần đời nhà Hán, thời Hán Sở tranh hùng. Một hôm, khi trốn Sở về đầu Hán, Trần Bình phải đi qua một con sông lớn. Người lái đò đưa khách qua lại vốn là một tay cướp giật, giết người khét tiếng. Hắn nghĩ Trần Bình là một người giàu có, định ra tay hãm hại để thâu đoạt tiền của. Biết ý định của tên lái đò, trước khi xuống đò, Trần Bình đã cởi bỏ hết quần áo. Mình trần như nhộng, Trần Bình lại đến xin tên lái đò cho chèo phụ giúp hắn. Nghĩ rằng một người trần truồng như thế không phải là một người giàu có, tên lái đò đã để yên cho Trần Bình. Thế là ông thoát nạn.

Ðôi khi phải chấp nhận một vài nhục nhã, cắt bỏ đi một phần của cải hay cả một phần thân thể, chúng ta mới có thể thoát khỏi hiểm nguy đe dọa đến tính mạng. Trong bất cứ một cuộc di tản nào, để bảo đảm cho mạng sống, đôi khi người ta phải bỏ lại đằng sau nhà cửa, ruộng vườn, tài sản và ngay cả bà con thân thuộc của mình. Chúng ta có một sự sống giá trị gấp bội phần sự sống trên trần gian này. Sự sống ấy đòi hỏi chúng ta phải hy sinh tất cả mọi sự trong cuộc sống tạm bợ này. Lời sau đây của Chúa Giêsu đã đánh động không biết bao nhiêu người trong lịch sử nhân loại: "Lời lãi cả thế gian để được ích gì nếu mất linh hồn mình?"

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Ba Tuần 27 TN1

Bài đọc: Jon 3:1-10; Lk 10:38-42.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy biết lợi dụng cơ hội Thiên Chúa ban để thi hành thánh ý của Ngài.

Con người thường có khuynh hướng làm theo những gì mình suy nghĩ hay thích thú. Thiên Chúa muốn con người hãy lo sao cho mình và mọi người được hưởng ơn cứu độ. Phải làm theo ý nào đây? Để biết đâu là ý định khôn ngoan, con người cần biết nhìn vào hậu quả. Vì phần nhiều ý con người dựa trên tính ích kỷ, ghen tương, hận thù; nên hậu quả mang lại là sự chia rẽ, bất an, chiến tranh, và chết chóc. Thánh ý Thiên Chúa dựa trên tình yêu thương, tha thứ, và lợi ích chung; nên hậu quả mang lại cho con người bình an, hạnh phúc, và sự sống.

Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong việc con người phải biết lợi dụng cơ hội Thiên Chúa ban cho để mang ơn cứu độ đến cho mình và cho mọi người. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Jonah phải bỏ ý định ích kỷ của mình để sang thành của quân thù, Nineveh, kêu gọi họ ăn năn trở lại. Hậu quả là mọi người, từ vua quan đến dân chúng đều ăn năn trở lại, và Thiên Chúa đã không trừng phạt tội lỗi của họ nữa. Trong Phúc Âm, cô Maria biết lợi dụng cơ hội Chúa Giêsu đến thăm để học hỏi nhiều điều nơi Ngài; trong khi chị Martha vất vả lo cơm nước. Khi chị Martha than phiền Maria, Chúa Giêsu nói rõ ý muốn của Ngài: "Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Em Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."


KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình.

1.1/ Jonah vâng lời Thiên Chúa đi rao giảng cho thành Nineveh: Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah lần thứ hai rằng: "Hãy đứng dậy, đi đến Nineveh, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi."

Lần thứ nhất, Jonah không chịu thi hành thánh ý Thiên Chúa. Ông đã lên đường mua vé tàu để trốn Thiên Chúa sang thành khác; vì ông không muốn rao giảng cho kẻ thù không đội trời chung với con cái Israel là Nineveh. Hậu quả tai hại là ông bị thủy thủ ném xuống biển và bị cá nuốt trong bụng. Nhưng vẫn còn may mắn cho ông, nhờ tình thương Thiên Chúa, cá đưa ông vào bờ và mửa ông ra. Lần này, ông biết không thể trốn tránh và cãi lời Chúa; nên ông Jonah đứng dậy và đi Nineveh như lời Đức Chúa phán. Nineveh là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Jonah bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Nineveh sẽ bị phá đổ."

1.2/ Dân thành Nineveh tin Thiên Chúa và thay đổi cuộc sống: Khác với sự cứng lòng của Jonah; dân thành Nineveh khi chỉ bắt đầu nghe Jonah rao giảng, họ đã thành tâm ăn năn thống hối và kết quả được ghi nhận như sau:

+ Từ người lớn đến trẻ nhỏ: ''Dân Nineveh tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.''

+ Từ vua chúa đến dân chúng: ''Tin báo đến cho vua Nineveh; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro.''

+ Từ con người đến súc vật: Vua cho rao tại Nineveh: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết."

Hậu quả khi Jonah và tất cả dân thành Nineveh bỏ tính ích kỷ, ghen tương, gian ác, và các tội lỗi của họ; Thiên Chúa đình chỉ tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không trừng phạt họ nữa. Nếu Jonah và dân thành Nineveh cứ cứng lòng không chịu vâng lời Thiên Chúa, tất cả đều phải chết.

2/ Phúc Âm: Martha! Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!

Làng Bethany là quê hương của 3 chị em Martha, Maria, và Lazarô. Vì làng này nằm trên Núi Cây Dầu, rất gần Đền Thờ Jerusalem, nên Chúa Giêsu và các môn đệ thường xuyên thăm viếng khi Ngài lên Jerusalem. Lần này là chuyến lên Jerusalem cuối cùng của Chúa trước khi chịu chết, Ngài cũng ghé vào để thăm 3 chị em.

2.1/ Tính chủ quan của Martha: Được tiếp đón Chúa vào nhà là một điều hãnh diện cho 3 chị em, nên chị Martha đã nhiệt thành sửa dọn nhà cửa và nấu ăn để tiếp khách. Công việc thì nhiều mà chỉ có một đứa em gái Maria, mà cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy, nên chị đến thưa với Chúa: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!"

Khách quí đến nhà đâu phải chỉ để ăn mà còn là dịp để tâm sự chuyện vãn với gia đình. Nếu chủ nhà xem việc tiếp khách là quan trọng, chủ nhà có thể chuẩn bị trước để có thời giờ chuyện vãn khi khách tới. Chị Martha có lẽ chỉ coi công việc nấu nướng cho khách ăn là quan trọng nên đã quên đi điều lịch sự tối thiểu này. Hơn nữa, chị có thể kín đáo gọi em Maria ra để nhờ, nhưng chị đã không làm thế mà còn trách luôn cả Chúa Giêsu vì đã vô tình không chú ý đến việc của chị đang làm.

2.2/ Thiên Chúa muốn con người chọn phần tốt nhất và tồn tại lâu dài.

(1) Sự khôn ngoan của Maria: Cô nhìn ra sự quan trọng của việc tiếp khách quí mà chị cô đã không nhìn ra. Hơn nữa, Maria chắc đã từng được nghe Chúa Giêsu giảng giải và nhận ra sự quan trọng của những lời dạy dỗ của Ngài. Vì thế, thay vì bận rộn để làm việc như chị, cô chọn phần tiếp khách và lắng nghe Lời Chúa. Một cách khách quan nhận xét: sự thể quá đẹp nếu chị Martha đừng than phiền, chị lo việc ăn uống trong khi em lo việc tiếp khách.

(2) Lời khuyên của Chúa Giêsu: Đáp lời than phiền của chị Martha, Chúa nói: "Martha! Martha ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Chúa Giêsu không cho việc nấu nướng của chị Martha là không quan trọng, nhưng cho đó là chuyện không cần thiết cho bằng chuyện lắng nghe Lời Chúa. Nếu các việc khác ngăn cản việc lắng nghe Lời Chúa thì phải chọn phần tốt hơn là lắng nghe Lời Chúa như em Maria đã chọn. Đối với Chúa, nếu có phải nhịn đói hay ăn bánh mì đơn giản một ngày để lắng nghe Lời Chúa, vẫn là điều tốt hơn cần phải làm.


ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Vì Thiên Chúa yêu thương và mong muốn mọi điều tốt lành cho con người, Ngài sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội để nhận ra và làm theo thánh ý của Ngài. Chúng ta hãy biết khiêm nhường lắng nghe và thực hiện thánh ý Ngài để mưu cầu ích lợi cho chúng ta và cho tha nhân.

- Khi phải chọn kết quả, chúng ta đừng nhắm những kết quả nhanh chóng, dễ dàng, và tạm thời; nhưng hãy biết chọn những kết quả lâu bền tuy phải mất nhiều thời gian, đòi hỏi nhiều cố gắng và hy sinh hơn. Chọn để lắng nghe Lời Chúa là cách chọn khôn ngoan, vì không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta được.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.