Ngày thứ hai (13-11-2017) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kn 1, 1-7

"Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu".

Khởi đầu sách Khôn Ngoan.

Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thử thách Chúa, sẽ gặp thấy Người, và Người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào Người. Vì chưng, những tà ý làm xa cách Chúa, và quyền năng bị thử thách sẽ sửa phạt những kẻ ngu đần đó. Sự khôn ngoan sẽ không ngự vào tâm hồn gian ác, và không ở trong thân xác nô lệ tội lỗi. Vì Thánh Thần, Đấng dạy dỗ chúng ta, sẽ xa tránh kẻ gian dối. lánh xa những tư tưởng ngông cuồng, và lui đi khi sự gian ác tới.

Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu, nhưng không tha thứ kẻ nói lộng ngôn. Vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can kẻ ấy, Người thực sự kiểm soát lòng nó và nghe lời nó nói. Vì thần trí Chúa tràn ngập hoàn cầu. Người nắm giữ mọi sự, và thông biết mọi lời. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

Đáp: Lạy Chúa, xin hướng dẫn con trong đường lối đời đời (c. 24b).

1) Lạy Chúa, Ngài thăm dò và biết rõ con, Ngài biết con, lúc con ngồi khi con đứng. Ngài hiểu thấu tư tưởng con tự đàng xa, khi con bước đi hay nằm nghỉ, Ngài thấy hết, Ngài để ý tới mọi đường lối của con. - Đáp.

2) Khi lời nói chưa lên tới đầu lưỡi, thì kìa, lạy Chúa, Ngài đã biết cả rồi; sau lưng hay trước mặt, Chúa bao bọc thân con, và trên mình con, Chúa đặt tay. Đối với con, sự thông minh này quá ư huyền diệu, quá cao xa, con thực không thể hiểu ra. - Đáp.

3) Con đi đâu xa khuất được thần linh của Chúa? Con trốn đâu cho khỏi thiên nhan Ngài? Nếu con leo được tới trời, thì cũng có Ngài ngự đó, nếu con nằm dưới âm phủ, thì đây cũng có mặt Ngài. - Đáp.

4) Nếu con mượn đôi cánh của hồng đông, và bay đến cư ngụ nơi biên cương biển cả, tại nơi đây cũng bàn tay Chúa dẫn dắt con, và tay hữu Ngài nắm giữ con. - Đáp.

ALLELUIA: Mt 11, 25

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. - Alleluia.


PHÚC ÂM: Lc 17, 1-6

"Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

"Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: 'Tôi hối hận', thì con hãy tha thứ cho nó".

Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển', nó liền vâng lời các con". Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

13/11/2017 - THỨ HAI TUẦN 32 TN

Lc 17, 1-6

THA THỨ THEO GƯƠNG CHÚA

“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần rồi trở lại nói với anh: “Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4)

Suy niệm: Léon Tolstoi, văn hào Nga, kể chuyện một người hành khất đến xin  đại gia nọ bố thí. Ông này không cho gì cả mà còn lấy đá ném vào người kẻ ăn xin. Ông ăn xin nhặt hòn đá cất giữ chờ ngày ném trả lại. Nhiều năm sau, nhà phú hộ phạm pháp, bị tịch biên tài sản và vào tù. Kẻ xin ăn theo chân đoàn áp tải cầm đá toan ném vào tù nhân để rửa nhục. Tuy nhiên, khi thấy kẻ thù tay bị cùm, gương mặt thì tiều tụy, ông thả hòn đá xuống đất tự nhủ: “Tại sao bao nhiêu năm qua, ta lại mang nặng hòn đá kia? Con người này, giờ đây chỉ là một kẻ khốn khổ như ta.” Khi phạm tội, chúng ta ném đá Thiên Chúa. Nhưng Ngài không cất giữ những hòn đá xúc phạm kia. Nơi Chúa Giê-su, Thiên Chúa tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Ngài dạy chúng ta cũng noi gương Ngài tha thứ cho kẻ xúc phạm chúng ta. Sự tha thứ Chúa đòi hỏi là tha không giới hạn. Hễ người anh em cần tha thứ là chúng ta sẵn sàng để tha cho họ.

Mời Bạn: Vì nuôi thù tích oán, người hành khất kia vừa đói ăn phần xác vừa nghèo đi về tinh thần. Nếu không tha thứ cho anh em, hòn đá căm hờn, thù oán làm cho tâm hồn ta nặng nề, bất an, không còn chỗ để yêu thương. Mối thù hận như vi khuẩn độc hại đục ruỗng, huỷ hoại nhân cách của ta, tiêu huỷ những năng lực và cơ hội ơn phúc Chúa ban để phục vụ tha nhân.

Sống Lời Chúa: Khi có người xúc phạm đến tôi và tôi thấy khó lòng tha thứ cho họ, tôi nhìn lên Thập giá Chúa và cầu xin cho tôi theo gương Chúa tha thứ cho anh em mình.

Cầu nguyện: Hát ‘Kinh Hòa Bình’.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

13 THÁNG MƯỜI MỘT

Bảo Vệ Quyền Của Phụ Nữ Tại Môi Trường Lao Động

Trong thời đại chúng ta, vấn đề bình đẳng nam nữ đang được giải quyết, ít nhất về mặt pháp lý, bằng những đạo luật nhìn nhận sự bình đẳng nam nữ tại môi trường làm việc. Tuy nhiên, như Thông Điệp Pacem in terris ghi nhận, chúng ta phải đảm bảo cho phụ nữ “quyền có các điều kiện làm việc phù hợp với các yêu cầu và các bổn phận của họ trong tư cách là vợ và là mẹ”. Chúng ta phải xây dựng một xã hội trong đó phụ nữ có thời giờ để nuôi dạy con cái mình – là những nhà xây dựng và những nhà kiến thiết tương lai. Giáo Hội rất ý thức nhu cầu này, như tôi đã nói tại một hội nghị Thượng Hội Đồng giám mục trước đây: “Gia đình phải được sống cách xứng đáng ngay cả khi người mẹ không thể cống hiến hoàn toàn cho gia đình.” Điều này không có nghĩa rằng phải khai trừ phụ nữ ra khỏi thế giới lao động làm ăn hay ra khỏi những hoạt động công cộng ngoài xã hội.

‘Sự thăng tiến đích thực của phụ nữ đòi hỏi rằng công việc làm phải được tổ chức sao cho họ không bị bắt buộc phải trả giá cho sự tiến thân bằng việc bỏ mất ơn gọi chuyên biệt của họ trong gia đình. Bởi vì phụ nữ có một vai trò không thể thay thế được, đó là vai trò làm mẹ” (LE 19).

Đó là giáo huấn của Giáo Hội. Trong một xã hội mong muốn có sự công bằng và nhân đạo, thì những nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân vị con người phải chiếm chỗ nhất trong bậc thang các giá trị. Chúng ta phải bảo vệ những nhu cầu này và nêu cao tầm quan trọng của nhân vị con người trong các gia đình chúng ta. Chúng ta không được phép quên phẩm giá của vai trò làm mẹ và tầm quan trọng của công việc nuôi dạy con cái.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

Ngày 13-11

Kn 1, 1-7; Lc 17, 1-6.

Lời suy niệm: “Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng.”

Chúa Giêsu đang cảnh cáo với mỗi người trong chúng ta: Không được trở nên cớ vấp phạm cho người anh em, đặc biệt nên cớ cho những người thật thà đơn sơ và trẻ nhỏ. Nếu đã trở nên là cớ cho người khác vấp phạm thì không còn đáng được sống trên trần gian này, nhưng cần phải loại bỏ ngay còn có lợi cho họ hơn là để họ tiếp tục sống và làm cho nhiều người phạm tội.

Lạy Chúa Giêsu. Chúa đang nhắc chúng con: “Anh em hãy đề phòng”. Xin Chúa luôn ban ơn và gìn giữ chúng con, và cho chúng con luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. (Mt 5,13) Để chúng con tránh được những cám đỗ, và không trở nên chước cám dỗ cho người anh em hay các trẻ nhỏ của Chúa.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

13 Tháng Mười Một

Ánh Mắt Mẹ Tôi

Paul Nagai, một bác sĩ người Nhật, từ sau quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, đã trở thành con người bất hủ, vì sự tận tụy và tấm lòng hy sinh vô bờ bến của ông. Từ vô thần, ông đã trở thành người có niềm tin. Ông đã giải thích như sau:

"Trong kỳ nghỉ mùa xuân, lúc đó tôi học hết năm thứ hai y khoa, mẹ tôi trúng phong. Tôi hối hả chạy đến đầu giường của người. Trong cơn hấp hối, người nhìn tôi và thở ra. Cái nhìn cuối cùng của cặp mắt người mẹ đã sinh ra, đã giáo dục và đã thương tôi đến cùng, cặp mắt này đã nói với tôi một cách rõ rệt rằng: cho dù khuất núi, người vẫn ở bên tôi luôn mãi... Tôi không tin gì ở sự hiện hữu của linh hồn. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của mẹ tôi, tôi đã nhìn thấy linh hồn của người... Từ đó, con người tôi đổi hẳn, tôi tin rằng mẹ tôi, người đã sinh ra tôi, đã yêu thương tôi, không thể bị tiêu diệt hoàn toàn sau cái chết".

Chúng ta có một linh hồn bất tử. Ðó là nền tảng của phẩm giá con người. Nếu sinh ra, sớm nở tối tàn như bông hoa đồng nội và cuối cùng trở về với cái không vô tận, thì đâu là giá trị của con người?...

Chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta mang trong mình ánh lửa của Vĩnh Cửu, cho dù thân xác này có hư nát đi, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống mai hậu. Ðó là cùng đích của tất cả mọi bôn ba lao nhọc của chúng ta trên cõi đời này. Bạn sẽ chuẩn bị gì cho mảnh hình hài còn lại ấy?

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Hai Tuần 32 TN1

Bài đọc: Wis 1:1-7; Lk 17:1-6.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Người môn đệ Đức Kitô phải tin mình có thể làm cho thế giới tốt hơn.

Sống trong một thế giới có quá nhiều gương xấu: tranh giành, ghen ghét, hận thù, bạo lực, chiến tranh, con người thường dễ có thái độ an phận tránh né hay phê bình chỉ trích. Người xưa dạy: “Thà thắp sáng một ngọn nến hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối.” Người môn đệ Đức Kitô phải tin mình có thể làm thế giới tốt hơn bằng việc rao giảng sự thật của Tin Mừng và bằng việc chọn lựa các nhà lãnh đạo tốt lành biết sống theo sự thật.

Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta nhận ra những gì mình có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Trong bài đọc I, tác giả Sách Khôn Ngoan nêu lên trọng tâm của mọi vấn đề là phải bài trừ mọi gian dối để sống theo sự thật. Thần khí thánh của Thiên Chúa chính là Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn con người học biết sự thật của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cần tránh làm cớ cho người khác vấp phạm; phải sửa dạy và sẵn sàng tha thứ cho tha nhân; nhưng trên hết tất cả phải có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa Đấng có thể làm mọi sự, Ngài có thể thay đổi lòng dạ của con người.


KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Thần khí của Đức Chúa bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài.

1.1/ Những lý luận quanh co khiến con người lìa xa Thiên Chúa: Các tác giả của những Sách Khôn Ngoan đều nhận ra một sự thật vô cùng quan trọng: “Kính sợ Đức Chúa là nguồn gốc của mọi khôn ngoan.” Vì thế, bổn phận trên hết của những nhà giáo dục là phải dạy cho mọi người biết kính sợ Thiên Chúa. Khi chọn những nhà lãnh đạo hay người bạn trăm năm, tiêu chuẩn để chọn là hãy thử xem họ có biết kính sợ Thiên Chúa hay không. Nếu họ không biết kính sợ Thiên Chúa, họ dám làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ; nhưng nếu họ biết kính sợ Thiên Chúa, họ cũng sẽ yêu mến và không dám gây thiệt cho tha nhân, vì họ sợ phải đối diện với sự công bình của Thiên Chúa.

Để có thể sống mối liên hệ với Thiên Chúa, điều đầu tiên con người cần phải có là nhân đức khiêm nhường và tâm hồn yêu mến sự chân thật. Người kiêu ngạo sẽ không bao giờ tìm được Thiên Chúa vì Ngài yêu thích người khiêm nhường, và tránh xa kẻ kiêu căng, phách lối. Yêu thích sự chân thật là căn bản cho mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân; vì “những lý luận quanh co làm con người lìa xa Thiên Chúa.” Những người ưa thích sự gian ác sẽ không bao giờ biết được sự thật của Thiên Chúa, và “xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, Đức Khôn Ngoan sẽ chẳng ngự vào.”

1.2/ Thần khí thánh chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa: Quan niệm về Chúa Thánh Thần đã được nhắc đến nhiều lần trong Cựu Ước dưới những danh hiệu khác nhau. Tác giả Sách Khôn Ngoan gọi Ngài là “Thần Khí Thánh” và là “Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa.”

Một trong những vai trò chủ yếu của Chúa Thánh Thần là hướng dẫn con người nhận ra sự thật từ những sự gian trá: “Thần Khí Thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công.” Để có thể sống theo sự thật của Thiên Chúa, con người cần để cho Thánh Thần hướng dẫn. Điều này đòi con người cần biết khiêm nhường để nhận ra những thói hư tật xấu trong con người của mình, và xin Ngài ban sức mạnh để diệt trừ những thói hư tật xấu đó. Thần Khí Thánh của Thiên Chúa sẽ hướng dẫn con người tới Thiên Chúa, chứ không làm cho con người được thỏa mãn tính xác thịt của họ như: danh vọng, uy quyền, các lợi lộc vật chất... Vì thế, dấu hiệu để biết một người có Thần Khí Thánh của Thiên Chúa hay không, là xem cách sống của họ vì lợi ích của Thiên Chúa hay vì lợi ích cho chính cá nhân họ.

Thần Khí Thánh của Thiên Chúa ở trong con người, nên Ngài biết tất cả những gì diễn biến trong tâm trí của con người. Vì lý do này, “Thiên Chúa thấu suốt tâm can, dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.” Con người không thể giấu bất cứ điều gì khỏi Thiên Chúa, nên họ chỉ còn một cách là biết thẳng thắn sống theo sự thật. “Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.”
Sau cùng, Thánh Thần là nguyên do của hiệp nhất của tất cả những ai muốn sống theo sự thật, như lời của tác giả Sách Khôn Ngoan: “Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.” Hiệp nhất không đặt căn bản trên sự thật chỉ là hiệp nhất giả tạo, sớm muộn gì cũng tiến đến chỗ chia lìa.

2/ Phúc Âm: Đời sống đạo của người Kitô hữu

Trình thuật hôm nay đưa ra 3 điều liên quan đến đời sống của Kitô hữu, mỗi điều tóm gọn trong 2 câu:

2.1/ Cớ làm cho người ta vấp ngã: Tiếng Hy-Lạp dùng chữ cớ làm cho người ta vấp ngã, “skándalon.” Từ ngữ này có 3 ý nghĩa:

(1) cái bẫy: để bắt chuột, hay cái đinh trên đường để làm nổ bánh xe người khác;

(2) nguyên nhân cho tội: các sòng bài, tửu lầu, nhà chứa, websites xấu, nói hành, nói chơi giỡn; ngay cả Thập Giá của Chúa Giêsu cũng là nguyên nhân cho tội nơi những người không tin;

(3) người làm cho người khác sa ngã: khách đưa đường, người mặc quần áo khêu gợi, khinh thường trẻ nhỏ… Chúa Giêsu gọi Phêrô là Satan vì ông trở thành cớ cho Chúa phạm tội.

Không có lửa thì làm sao có khói! Không có cớ thì sẽ không có tội. Không thể không có cớ làm con người sa ngã trong thế giới; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người khác vấp ngã. Những người làm cớ cho các trẻ nhỏ phạm tội nặng hơn vì chúng chưa đủ trí khôn để suy nghĩ tốt xấu. Đối với hạng người này, cần buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển cho chết.

2.2/ Sửa lỗi và tha thứ: Trình thuật của Matthêu về 2 đề tài này rõ ràng hơn (x/c Mt 18:15, 21-22). Trong Luca, 2 đề tài được tóm gọn lại trong 2 câu: (1) Phải sửa lỗi trước và tha thứ nếu ăn năn: Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy đề phòng! Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận thì hãy tha thứ cho nó.” (2) Phải luôn luôn tha thứ: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận," thì anh cũng phải tha cho nó.”

2.3/ Sức mạnh của đức tin: Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con," vì không dễ để tránh làm cớ cho người khác phạm tội và không dễ để luôn tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc," nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Thái độ tin tưởng cần thiết để làm việc: nếu không có thái độ này, sẽ không thể hòan tất bất cứ điều gì. Thiên Chúa không truyền cho con người làm điều không thể: Nếu con người tin nơi Thiên Chúa, họ có thể làm những chuyện không ngờ; vì không có điều gì là không thể đối với Thiên Chúa. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh những điều này: các phép lạ thực sự xảy ra.


ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta phải tin mình có thể xây dựng thế giới tốt đẹp hơn: (1) bằng việc rao giảng Tin Mừng hay bằng việc cắt cử những nhà lãnh đạo tốt lành; hay (2): tạo môi trường sống lành mạnh: dạy cho mọi người biết làm gương sáng, tránh gương mù, sửa dạy, và tha thứ cho nhau.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.