Ngày thứ bảy (02-12-2017) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 15-27

"Sẽ trao quốc gia và quyền hành cho dân thánh của Đấng Tối Cao".

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Tôi là Đaniel, lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối. Tôi tiến lại gần một vị hầu cận, hỏi người ý nghĩa thật về những sự đó. Người liền giải thích cho tôi và bảo rằng: "Bốn con thú to lớn đó là bốn quốc gia sẽ dấy lên trên địa cầu. Nhưng các thánh của Thiên Chúa Tối Cao sẽ lên ngôi và sẽ nắm giữ quốc gia đến muôn muôn ngàn đời".

Sau đó, tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về con vật thứ tư, nó khác xa mọi con thú kia và rất dữ tợn: nanh móng nó bằng sắt, nó cắn nuốt nhai nghiến, và lấy chân giày đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết rõ về mười cái sừng trên đầu nó, và một cái sừng mới mọc lên, trước khi ba cái sừng kia bị nhổ đi: cái sừng mới mọc lên lại có mắt và miệng, nó nói lên những điều trọng đại, và nó lớn hơn các sừng khác. Tôi nhìn xem chiếc sừng ấy giao chiến với các thánh và nó toàn thắng, cho tới khi vị Bô Lão đến trao quyền xét xử cho các thánh của Đấng Cao Cả, tức là tới thời kỳ các thánh chiếm đoạt quốc gia.

Người lại bảo như thế này: "Con vật thứ tư là quốc gia thứ tư trên địa cầu, nó rộng lớn hơn mọi quốc gia, thôn tính cả hoàn cầu và giày đạp phá huỷ địa cầu. Còn mười chiếc sừng là mười vua trong nước đó. Sau mười vua ấy, thì một vua khác dấy lên, có quyền thế hơn các vua trước, và đánh đổ được ba vua. Ông ta nói những lời phạm đến Đấng Chí Tôn, tàn sát các thánh của Đấng Tối Cao, ông tưởng mình có thể thay đổi cả thời gian và luật pháp, và người ta sẽ trao vào tay ông một thời kỳ, hai thời kỳ và nửa thời kỳ.

"Đoạn sẽ có phán quyết để truất phế, tiêu diệt và huỷ hoại ông ta cho tận tuyệt. Còn quốc gia, quyền hành và sự cao sang dưới các tầng trời, sẽ trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao: nước Người là nước hằng hữu, mọi vua chúa sẽ suy phục vâng lời Người". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Đn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

Đáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời (c. 57b).

1) Hãy chúc tụng Chúa đi, con người ta hỡi. - Đáp.

2) Chúc tụng Chúa đi, hỡi Israel. - Đáp.

3) Chúc tụng Chúa đi, các thầy tư tế của Chúa. - Đáp.

4) Chúc tụng Chúa đi, mọi người tôi tớ Chúa. - Đáp.

5) Chúc tụng Chúa đi, thần hồn các vị hiền nhân. - Đáp.

6) Chúc tụng Chúa đi, người thánh và lòng khiêm nhượng. - Đáp.

ALLELUIA: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.


PHÚC ÂM: Lc 21, 34-36

"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

02/12/2017 - THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN

Lc 21,34-36

CHIẾC LƯỚI TỬ THẦN

“Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” (Lc 21,34)

Suy niệm: Trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Lời Chúa mời gọi ta tỉnh thức và cầu nguyện để không bị hụt hẫng khi Ngày của Chúa đến. Tin Mừng hôm nay với hình ảnh chiếc lưới bất thần chụp xuống không phải là lời đe dọa kiểu “ngáo ộp” đối với con nít, mà là những lời cảnh tỉnh, bởi ngày của Chúa là có thật, sẽ đến “vào lúc không ai ngờ, vào giờ không ai biết.” Thay vì gieo rắc nỗi sợ hãi thì những Lời Chúa về ngày thế mạt ươm trong ta niềm hy vọng, không thất đảm, cũng chẳng để các nỗi ưu tư đè bẹp mình. Nếu có một điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra cho ta, thì đó chính là cái chết, sẽ đến vào lúc chính ta không ngờ.

Mời Bạn: Chúa Giê-su dạy ta để sẵn sàng trong ngày Chúa đến thì phải “tỉnh thức và cầu nguyện.” Tỉnh thức ở đây không có nghĩa là không ngủ, mà là biết sáng suốt để nhận định đâu là thánh ý Chúa và đâu là những mưu ma chước quỷ cám dỗ ta. Việc tỉnh thức như thế phải thực hiện trong bầu khí cầu nguyện, kết hiệp thân tình với Chúa.

Chia sẻ: Trình thuật Chúa Giê-su trong vườn Cây Dầu trước khi chịu nạn dạy ta điều gì về việc tỉnh thức và cầu nguyện?

Sống Lời Chúa: Nhớ rằng các linh hồn trong luyện ngục đang cần lời cầu nguyện của bạn mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu được rằng cuộc đời chúng con mong manh lắm, như hoa sớm nở chiều tàn để chúng con không cố bám víu vào cuộc sống đời này, nhưng luôn ngóng đợi ngày Chúa đến. Để chúng con luôn sẵn sàng cho ngày đó, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

2 THÁNG MƯỜI HAI

Gặp Gỡ Chính Thiên Chúa

“Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,

điều Chúa phán là lời chúc bình an

cho dân Người, cho kẻ trung hiếu

và những ai hướng lòng trí về Người.

Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ

cho ai kính sợ Chúa,

để vinh quang của Người

hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta” (Tv 85, 9-10).

Chúng ta cầu nguyện bằng những lời ấy của Thánh Vịnh. Và những lời ấy được hoàn thành khi Đức Trinh Nữ ở Na-da-rét nghe lời Thiên Chúa nói qua sứ thần: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao … Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,31-35).

Đức Trinh Nữ ở Na-da-rét đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho ngài. Ngài lắng nghe Thiên Chúa với toàn tâm. Ngài không chỉ đón nhận Lời trở thành xác phàm. Ngài vâng theo Lời và đáp: “Này tôi đây là nữ tì của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Mùa Vọng đã được hoàn thành như thế, Mùa Vọng đầu tiên của loài người.

Mùa Vọng, đó là sự đến gần ơn cứu độ. Mùa Vọng hướng chỉ vinh quang của Thiên Chúa trên trái đất. Mùa Vọng là một cuộc gặp gỡ với chính Thiên Chúa – như lời Thánh Vịnh:

“Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,

hòa bình công lý đã giao duyên” (Tv 85,11).

Và, Lời trở thành xác thịt trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Công lý đến từ Thiên Chúa. Công lý đến trong tư cách là phúc ân và an bình, là sự giao hòa với Thiên Chúa và với người Con vĩnh cửu.

Công lý được ban cho con người trong Đức Kitô như thế đòi hỏi con người phải đáp lại như thế nào? Con người phải mang lấy gì trong lòng mình? Con người phải mang lấy lòng trung thành, vì

“Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,

công lý nhìn xuống tự trời cao” (Tv 85,12).

Đó đúng là điều đã xảy ra trong tâm hồn Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Quả thật, chính trong tâm hồn ngài, Mùa Vọng đầu tiên của nhân loại đã được hoàn tất. Ngài trở thành mẫu thức của Giáo Hội qua lời đáp trả đầy niềm tin của mình. Và biến cố Truyền Tin đã trở thành biến cố Chúa đến cách dứt khoát.

- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

Ngày 02-12

Đn 7, 15-27; Lc 21, 34-36.

Lời suy niệm: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.”

Hôm nay ngày cuối năm phụng vụ, mỗi người Kitô hữu phải tự mình kiểm điểm trước Nhà Tạm; trước Mình Thánh Chúa. Suốt một năm qua chúng ta đã sử dụng ơn thánh của Chúa ban cho như thế nào? Đã sinh lợi bao nhiêu? Hay chúng ta đã không quan tâm mình là một Kitô hữu; để rồi cũng chạy theo cung cách sống giống như những người không có Chúa.

Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người trong chúng con luôn luôn tĩnh thức và luôn luôn kêu cầu: “Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con  nhiều lần theo nhịp thở của con tim, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xãy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

02 Tháng Mười Hai

Mòn Mỏi Ðợi Trông

Ngày kia, một hoàng đế nọ tập trung lại tất cả các nghệ sĩ trong mọi lãnh thổ của đế quốc, để tổ chức một cuộc thi đua. Ðề tài của cuộc thi đua là: mô tả dung mạo của hoàng đế...

Các nghệ sĩ Ấn Ðộ đến với đầy đủ dụng cụ và các thứ đá hoa cương qúy giá. Các nghệ sĩ người Armêni mang đến một thứ đất sét mà chỉ có họ mới biết được giá trị của nó. Những người Ai Cập thì mang đến đủ thứ dụng cụ và một khối cẩm thạch qúy giá.

Sau cùng, người ta thấy xuất hiện một phái đoàn Hy Lạp. Mọi người đều ngạc nhiên, bởi vì họ chỉ mang đến vỏn vẹn một gói thuốc đánh bóng...

Người ta giam các nghệ sĩ vào trong các khu nội cấm trong cung điện. Khi thời hạn ấn định đã đến, hoàng đế cho trưng bày tất cả các tác phẩm của các nghệ sĩ. Ông trầm trồ ca ngợi bức chân dung của chính mình do các họa sĩ Ấn Ðộ vẽ. Sang đến các pho tượng của người Ai Cập và các mô hình của người Armêni, ông càng tỏ ra thán phục hơn.

Sau cùng, khi đến gian hàng của người Hy Lạp, ông chỉ thấy vỏn vẹn bức tường bằng cẩm thạch của phòng khách, nhưng mặt tường được đánh bóng đến độ khi nhìn vào ông thấy nguyên  khuôn mặt của mình hiện ra từng nét...

Và dĩ nhiên, phái đoàn đã đoạt giải chính là những người Hy Lạp, bởi vì họ đã hiểu rằng chỉ có hoàng đế mới họa được chính khuôn mặt của mình.

Họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô: đó là mục đích của Giáo Hội. Và nói như danh họa kiêm điêu khắc gia Michelangelo: "Ðể tạc một bức tượng, điều quan trọng chính là những gì phải được gọt bỏ".

Muốn họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô, Giáo hội phải đánh bóng bức tường khuôn mặt của mình bằng cách gọt bỏ, đục đẽo tất cả những gì còn sần sùi, thừa thãi...

Mùa Vọng là mùa của mong đợi... Hai chữ mong đợi trong ngôn ngữ Việt Nam thường được đi kèm với hai chữ khác: mòn mỏi. Mong đợi nào cũng làm cho con người ta mòn mỏi. Nhưng chính sự hao mòn đó càng làm cho giây phút gặp nhau thêm đậm đà, thắm thiết hơn.

Mùa Vọng là trường dạy chúng ta mong đợi. Ðức Kitô đến với chúng ta qua từng biến cố, từng phút giây trong cuộc sống. Ngài chỉ đựơc nhận diện, Ngài chỉ được họa lên nguyên hình nếu chúng ta chấp nhận đánh bóng bức tường thành rong rêu hoặc sần sùi của con người chúng ta. Càng mòn mỏi, càng được gọt đẽo, chúng ta càng thấy được Ðức Kitô và càng họa lại được Ðức Kitô cho người khác...

Thật ra, không phải chúng ta là người họa lại khuôn mặt của Ðức Kitô, mà chính Ngài đến với chúng ta với những đường nét mà chỉ có Ngài mới biết đích thực là của Ngài. Bổn phận của người Kitô chính là chấp nhận cho Ðức Kitô dùng con người của mình để nhìn thấy khuôn mặt của Ngài. Phiến đá cẩm thạch của con người chúng ta càng bóng láng, khuôn mặt của Ðức Kitô càng hiện rõ...

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Bảy Tuần 34 TN1.

Bài đọc: Dan 7:15-27; Lk 21:34-36.


GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn!

Con người cần ý thức cuộc đời là một cuộc giao tranh liên tục với ba thù: ma quỉ, thế gian và xác thịt. Kẻ thù nào cũng nguy hiểm và sức mạnh của chúng mạnh hơn sức lực con người. Làm sao để chiến đấu với ba thù mạnh sức như thế? Vũ khí của con người là tỉnh thức đề phòng và cầu nguyện.

Các Bài Đọc hôm nay muốn nêu bật cuộc giao tranh với những quyền lực của thế gian và cách thức để chiến thắng. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Daniel được giải thích về những thị kiến ông nhìn thấy về 4 con thú, đặc biệt về con thú thứ tư, và cuộc chiến thắng của các chư thánh của Thiên Chúa sau triều đại của 4 con thú này. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đề phòng các môn đệ về sự bất ngờ của những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mỗi người và ngày Ngài đến lần thứ hai. Để đối phó với những bất ngờ này, mọi người cần tỉnh thức đề phòng và cầu nguyện không ngừng.


KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao.

1.1/ Giải thích thị kiến bốn con thú: Daniel hoang mang vì những điều ấy, và những thị kiến trong đầu làm ông xao xuyến. Ông đến gần một trong những vị đứng túc trực và xin vị ấy cho biết sự thực chắc chắn về tất cả những điều ấy. Người đã nói với ông và giải thích cho tôi ý nghĩa các sự việc: "Bốn con thú to lớn ấy tức là bốn ông vua, từ đất trỗi dậy. Rồi chư thánh của Đấng Tối Cao sẽ lãnh nhận vương quyền và nắm giữ vương quyền ấy mãi mãi muôn đời."

Bốn con thú tượng trưng cho bốn vương quốc cai trị vùng Cận Đông trong thời đó, là: Assyria, Babylon, Ba-tư, và Hy-lạp. Mỗi biểu tượng trong người của con vật tượng trưng cho các vị vua cai trị trong vương quốc ấy. Hai cánh của con thú thứ nhất tượng trưng cho 2 vua Assyria. Ba miếng sườn của con thú thứ hai là 3 vua Babylon: Nebuchadnezzar, Evilmerodach, và Belshazzar. Con thú thứ ba tượng trưng cho vương quốc Ba-tư, với 4 cánh là biểu tượng của 4 vua: Cyrus, Ahasuerus, Artaxerxes, và Darius người Ba-tư.

1.2/ Con thú thứ tư tượng trưng cho vương quốc Hy-lạp.

(1) Thị kiến về con thú thứ tư: "Bấy giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư là con thú khác hẳn với tất cả các con khác, nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết chắc về mười cái sừng trên đầu nó và về cái sừng khác đã mọc lên, và ba cái đã rụng đi trước mặt cái sừng ấy; cái sừng này là cái sừng có mắt, và mồm nói những lời quái gở; nó có vẻ lớn hơn các sừng khác. Tôi đang nhìn, thì cái sừng này đã giao chiến với chư thánh và đã thắng được các ngài, cho tới khi Đấng Lão Thành đến và có cuộc xét xử nhằm bênh vực chư thánh của Đấng Tối Cao, cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh nắm được vương quyền."

(2) Giải thích về con thú thứ tư: Vị đứng túc trực ấy lại nói với tôi thế này: "Con thú thứ tư là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên mặt đất, khác hẳn với mọi vương quốc. Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ dẫm nát và nghiền tan. Còn mười cái sừng kia là mười ông vua từ vương quốc ấy trỗi dậy." Con thú thứ tư tượng trưng cho vương quốc Hy-lạp. Mười cái sừng tượng trưng cho 10 vị vua cai trị vương quốc Hy-lạp.
Sau đó, "một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau mười ông kia. Vua này sẽ khác hẳn các vua trước và sẽ hạ ba vua. Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến Đấng Tối Cao và ngược đãi chư thánh của Người. Vua định thay đổi lịch và Lề Luật. Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua một thời, hai thời và nửa thời." Đây là lời tiên-tri nói về vua Antiochus IV Epiphanes. Ông là người rất ác độc đối với người Do-thái, bắt họ phải theo đạo của nhà vua, hủy bỏ Lề Luật, ngày Sabbath và các ngày lễ, và trừng trị những người không chịu tuân hành (x/c I Mac 1:41-64). Nhưng triều đại của ông chỉ tạm thời qua con số 3 ½ là phân nửa của con số 7. Đây là thời gian thử thách và thanh luyện của dân tộc Do-thái trước khi họ có thể đạt được chiến thắng.

1.3/ Thời kỳ của Đấng Thiên Sai: Sau thời kỳ của bốn vương quốc trần gian là thời kỳ của Đấng Thiên Sai, mà Daniel đã nói tới trong (Dan 7:9-14). Đấng Thiên Sai có hình dáng như Con Người, nhưng có nguồn gốc từ trời và lãnh quyền cai trị từ Đấng Lão Thành; và vương quốc của Ngài sẽ tồn tại muôn đời. Trình thuật hôm nay củng cố thị kiến đó: "Rồi sẽ có cuộc xét xử và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua nhằm vĩnh viễn huỷ bỏ và tiêu diệt quyền ấy. Còn vương quốc với quyền thống trị cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy."

2/ Phúc Âm: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

2.1/ Những cám dỗ của thế gian: Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ 2 điều có thể làm các ông xao lãng việc chuẩn bị cho Ngày Phán Xét:

(1) Vì chè chén say sưa: Ăn quá độ làm thân xác con người ra nặng nề và chỉ muốn ngủ. Một thân xác ù lỳ như thế sẽ không có nghị lực làm bất cứ việc gì. Uống quá độ làm con người say xỉn và con người không còn trí khôn sáng suốt để làm theo những điều hay lẽ phải. Con người phải ăn uống điều độ mới có thể giữ cho tinh thần minh mẫn nhận ra và làm những gì Chúa dạy.

(2) Vì lo lắng sự đời: Con người không thể làm tôi hai chủ: cả Thiên Chúa lẫn tiền bạc. Dĩ nhiên con người phải biết lo lắng làm việc bao lâu còn sống trong thế gian để có phương tiện sinh sống, nhưng không được dành hết thời giờ để lo lắng sự đời. Chúa Giêsu đã từng khuyên dân chúng: “Đừng làm việc để kiếm cho mình những lương thực sẽ hư nát, nhưng cho lương thực sẽ đem lại cuộc sống đời đời” (Jn 6:27).

Nếu không biết chuẩn bị sẵn sàng, “Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, và Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.” Lúc ấy, có muốn vùng vẫy thóat ra cũng muộn rồi.

2.2/ Sự quan trọng của việc cầu nguyện: Chúa Giêsu ý thức được tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Ngài đã nhiều lần cầu nguyện với Chúa Cha, và đã từng dạy các môn đệ cầu nguyện. Một lần nữa, Ngài khuyên các ông điều phải làm trong khi chuẩn bị cho Ngày Tận Thế: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn: hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” Cầu nguyện còn làm tăng trưởng mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Khi mối liên hệ càng mật thiết bao nhiêu, con người càng hăng hái nhiệt thành cho Ngày Chúa đến.


ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta cần học hỏi để biết về cuộc sống tương lai đời đời với Thiên Chúa, vì “vô tri bất mộ.” Những hấp dẫn của cuộc sống bất tử sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta chuẩn bị ngay từ đời này. Nếu không, những lười biếng và cám dỗ của cuộc sống thế gian sẽ làm lòng trí chúng ta ra nặng nề, không còn tấm lòng nhiệt thành đi đón Chúa, và chúng ta sẽ hối hận khi Ngày ấy tới.

- Để giữ lòng nhiệt thành và hăng hái chuẩn bị, chúng ta cần để cho Lời Chúa thấm nhập và làm chủ cuộc đời. Một nếp sống cầu nguyện mật thiết với Thiên Chúa không thể thiếu vì nó sẽ giúp chúng ta khao khát được gặp người chúng ta yêu thương và quí mến.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.