Học tiếng Anh qua nghe đọc Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

In
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God's one and only Son.

Từ vựng

Trinity: the union of Father, Son and Holy Spirt as one God – Thiên Chúa Ba ngôi

so…that…:  to the extend that…đến nỗi, tới mức

one and only Son: Người con (trai) duy nhất

whoever:  anyone who - bất cứ ai

believe in: feel certain that sb exists - tin vào ai

shall, he/you shall: will surely -(chắc chắn) sẽ

perish: be destroyed, die - chết, bị tiêu diệt

eternal life: life that lasts forever - cuộc sống vĩnh sinh

condemn: punish - luận phạt

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhấn vào đây để tải file Audio

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn: vinhdanh.xanga.com


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.