Học tiếng Anh qua nghe đọc Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm A

In

On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you!" After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord.

Again Jesus said, "Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you." And with that he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven."

Từ vựng

Pentecost: Pentecost Sunday marks the end of the Easter season and celebrates the coming of the Holy Spirit upon the Apostles: Pentecost (nghĩa là ngày thứ 50) kết thúc mùa Phục Sinh và kỉ niệm ngày Chúa Thánh thần hiện xuống trên các thánh Tông đồ.

disciple: one of Jesus’s followers: môn đệ . Apostles: Tông đồ

for fear of: because they are afraid that…: vì sợ…

Peace be with you: I wish that you have peace; I grant you peace: Bình an cho các con

overjoyed: much happy: rất đỗi vui mừng

as: because; when: bởi vì; khi

to breathe: to inhale or exhale: thở hơi – Breath: hơi thở

the Holy Spirit: the Holy Ghost: Chúa Thánh Thần

to forgive- forgave- forgiven: stop being angry with sb or stop blaming them: tha thứ

Forgive and forget:  Hãy tha thứ và quên đi

I can forgive, but I can’t forget: Tôi có thể tha thứ, nhưng tôi lại không quên được. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhấn vào đây để tải file Audio

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn: vinhdanh.xanga.com


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.