Suy niệm: Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01-01-2012

In
                   Suy niệm: Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01-01-2012

·     - Hôm nay, thế giới bắt đầu đi vào Năm Mới Dương lịch. Ta nên dùng ít thời giờ yên lặng, để suy niệm như Mẹ Maria, nhìn lại quá khứ, xét lại mới liên hệ của mỗi người với Chúa, cảm tạ đội ơn Chúa về tất cả những hồng ân Chúa đã ban, nhận xét về  giá trị việc ta có mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa và ý Chúa như thế nào? / Trước thềm Năm Mới, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót trong năm cũ. Ta cũng không quên cảm tạ đội ơn Chúa về những ân huệ mà ta nhận được trong năm cũ. Nếu ta chỉ phàn nàn kêu trách về những rủi ro, bất hạnh thì mắt ta sẽ bị che đậy, không còn nhìn thấy những điều may mắn, cái chiếu sáng của cuộc đời. Do đó ta có thể nảy ra cái thái độ tiêu cực bất mãn. / Mỗi người nên làm những quyết định sửa đổi trong năm mới, chẳng hạn quyết định chừa một nết xấu như bỏ rượu, bỏ thuốc, quyết định dành nhiều thời giờ hơn cho cha mẹ, vợ chồng, con cái. Có như vậy, mỗi năm thêm tuổi mới, thêm được cái gì hữu ích cho bản thân về đời sống tinh thần và thiêng liêng. Ta cũng cần hướng về tương lai. Mặc dầu ta không biết chắc tương lai sẽ ra thế nào và đi về đâu. Tuy nhiên cũng như Mẹ Maria, ta có thể đặt tin tưởng và phó thác vào Chúa, vào chương trình quan phòng cứu độ của Chúa, để cũng như Mẹ Maria, ta có thể nói lên hai tiếng “Xin Vâng”.

·     - Ngày cuối tuần Bát Nhật Lễ Giáng Sinh, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ được trang trọng bắt đầu bằng lời ca: "Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là Đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời".

·     - Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Đây là một xứng hợp hơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ V, giáo chủ Nestôriô đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Theo Nestôriô, chỉ nên gọi Maria là Mẹ của Đức Giêsu Kitô, chứ không được gọi là Mẹ Thiên Chúa. /   Một cuộc xung đột lớn lao đã xẩy ra trong Giáo Hội xoay quanh việc Ngôi Hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công đồng Ephêsô dưới sự chủ tọa của thánh Cyrillô, các nghị phụ trong công đồng này đã tuyên bố cất chức giáo chủ Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng Ephêsô đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vì thực sự Mẹ đã sinh ra Con-Thiên-Chúa-làm-người. Bắt đầu từ công đồng Ephêsô tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Đức Trinh Nữ Maria. Đây là tước hiệu trổi vượt trên mọi tước hiệu mà Giáo Hội đã ca tụng và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. / Thánh công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Hội Thánh dã viết:" từ những thời xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Người trong mọi cơn gian nan khốn khó". / Đức Giáo hoàng Piô XI đã viết khi lập thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 11/10 nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng Ephêsô vào năm 1931:" Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mối nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa" (Lux Veritatis 1931).

·     - Mẹ Thiên Chúa - Mẹ Nhân Loại. Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa diễn tả sứ mệnh của Đức Maria trong lịch sử Cứu Độ, và là nền tảng cho sự tôn sùng Đức Mẹ cả các tín hữu Kitô, vì Đức Mẹ đã không đón nhận hồng ân Thiên Chúa cho riêng mình, nhưng Mẹ đã nhận để đem cho nhân loại: "Khi Thiên Sứ truyền tin, Đức Nữ Trinh Maria đã nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn cùng thân xác, và đem sự sống đến cho thế gian nên được công nhận là Mẹ thật của Thiên Chúa và của Đấng Cứu Thế". /  Đức Mẹ Maria đã hiến dâng (ban) sự sống (nhân loại) cho con Thiên Chúa, Mẹ cũng tiếp tục thông ban cho nhân loại sự sống thần thiêng, như Công Đồng Vatican II dạy: "Đức Maria thật là mẹ các chi thể của Chúa Kitô. Vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Giáo Hội là những chi thể của Đầu” (St. Augustinô, xem LG nr. 53). Bởi đó Ngài là Mẹ của mỗi người sinh ra do sự sống của Thiên Chúa.

·     - Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Đây là một xứng hợp hơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ Maria. Vào thế kỷ V, giáo chủ Nestôriô đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria. Theo Nestôriô, chỉ nên gọi Maria là Mẹ của Đức Giêsu Kitô, chứ không được gọi là Mẹ Thiên Chúa. / Một cuộc xung đột lớn lao đã xẩy ra trong Giáo Hội xoay quanh việc Ngôi Hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập công đồng Ephêsô dưới sự chủ tọa của thánh Cyrillô, các nghị phụ trong công đồng này đã tuyên bố cất chức giáo chủ Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng Ephêsô đã định tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vì thực sự Mẹ đã sinh ra Con-Thiên-Chúa-làm-người. Bắt đầu từ công đồng Ephêsô tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Đức Trinh Nữ Maria. / Đây là tước hiệu trổi vượt trên mọi tước hiệu mà Giáo Hội đã ca tụng và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria.

·     - Thánh công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Hội Thánh đã viết:" từ những thời xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Người trong mọi cơn gian nan khốn khó".

·    - Đức Giáo hoàng Piô XI đã viết khi lập thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 11/10 nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng Ephêsô vào năm 1931:" Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mối nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa"( Lux Veritatis 1931).

·     - Hôm nay, Giáo Hội dành ngày đầu năm dương lịch để cầu nguyện cho thế giới hòa bình trùng vào ngày kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa như lời Đức thánh cha Phaolô VI đã viết trong tông huấn Marialis Cultus, số 5b khi Người dời thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01/01 mỗi năm như sau:"... Vì sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 01 tháng giêng với ngày thứ tám giáp lễ Giáng sinh mà chúng tôi đã đặt ngày đó là ngày Thế Giới Hòa Bình, mà thế giới mỗi ngày càng hưởng ứng thêm, và thành quả của hòa bình đã phát sinh trong lòng nhiều người".

·     - Chúng ta tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là vì Đức Maria đã sinh hạ một người con là Đức Giêsu Kitô, Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là nhân loại. / Khi sinh hạ Đức Kitô, Mẹ chỉ sinh hạ phần xác, sinh ra một con người thụ tạo, mà không sinh ra Thiên Chúa. / Nhưng Maria được vinh dự cung cấp bản tính nhân loại cho Ngôi Lời Nhập Thể, để nhờ Mẹ Maria, Đức Kitô được trở nên Thiên Chúa, với hai bản tính: Bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa. Do đó, Mẹ Maria cũng trở nên Mẹ Thiên Chúa. / Đó cũng là tín điều mà chúng ta mừng kính hôm nay: Mừng kính chức Mẹ Thiên Chúa, một chức cao trọng nhất, tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất, danh dự nhất, mà Thiên Chúa có thể ban cho một thụ tạo như Đức Mẹ. / Đức Mẹ là người duy nhất trong nhân loại, được Thiên Chúa tuyển chọn và cất nhắc lên địa vị cao trọng như thế. / Đó thực là một đặc ân, và đặc ân này kéo theo tất cả các đặc ân khác mà Đức Mẹ đã được: Vì là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được Thiên Chúa bảo toàn đức Khiết Trinh mà Mẹ đã khấn giữ.  / Vì là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được thông phần với Chúa Kitô để cứu chuộc nhân loại.  / Vì là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được Thiên Chúa rước Mẹ về trời cả hồn cả xác.  / Vì là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được Thiên Chúa ban thưởng chức Nữ Vương thiên đàng và muôn ơn khác nữa.

·     - Ngày đầu năm mới, chúng ta chúc mừng nhau năm mới được đầy ơn Chúa, được hạnh phúc và bình an.  / Đức Mẹ cũng là người luôn mong ước cho chúng ta được hạnh phúc như vậy. Mà hạnh phúc thật chỉ tìm thấy trong thái độ biết tuân theo mọi sự do Chúa an bài gửi đến trong cuộc sống, trong việc tận tình yêu mến Chúa và phục vụ đồng loại, như chính Đức Mẹ đã thực hiện trong cuộc sống của Người.

·     - Giáo hội chọn ngày đầu năm mừng kính Mẹ Thiên Chúa là để tôn vinh Mẹ là Nữ Vương Thời Gian - một thời gian mới của ân sủng. Qua Mẹ, Chúa đã đến khai mạc thời cứu rỗi theo lời đã hứa sau khi nguyên tổ phạm tội: ''Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi (con rắn) và người đàn bà...'' Và Mẹ đã cùng dân tộc Do thái của Mẹ ngày đêm cầu khẩn Đấng Cứu thế mau đến...

·     - Tìm hiểu lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy có những bè rối chủ trương lạc thuyết chối niềm tin vào thiên tính nơi Đức Kitô, họ chỉ coi Ngài như một vị tiên tri và là con người thuần túy như bất cứ ai trong chúng ta. Cũng có bè rối khác tin Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần gian làm Đấng Cứu Thế, nhưng chỉ là con người ảo ảnh không phải người thật, hay chỉ xuống ngự trong lòng Đức Trinh Nữ giống như Người ngự trong một cái nôi. Vì thế, họ kết luận cùng lắm Đức Maria cũng chỉ là Mẹ cái xác của Chúa Giêsu chứ không phải là Mẹ thật của Thiên Chúa. Nếu chỉ lý luận như thế, thì người ta đã hủy bỏ tất cả nền tảng của Đức Tin Công Giáo. Họ đã đương nhiên không tin Chúa Kitô là Thiên Chúa thật, chối bỏ Ơn Cứu Độ, chối bỏ Phẩm Chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, chối bỏ các Mầu Nhiệm, các Tín Điều và chối Giáo Hội Chúa Kitô đã lập... Tất cả nền tảng Đức Tin đều bị sụp đổ. / Do Đức Tin thánh hảo đó, Giáo Hội Công Giáo chúng ta tin: Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Người thật, đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Người, được quyền năng Thánh Linh tác thành do chính bửu huyết Đức Trinh Nữ Maria, để làm Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta. / Nơi Đức Kitô có hai bản tính: Bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa, nhưng chỉ có một Ngôi Vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa cao cả. Chính niềm tin đó dạy cho chúng ta tin thật rằng: Dù Đức Trinh Nữ Maria chỉ sinh ra Đức Giêsu theo nhân tính, nhưng nhân tính đó kết hợp nên một với thiên tính của Ngôi Hai làm nên Đấng Cứu Thế. Nhân tính và thiên tính kết hợp nên một trong một ngôi vị duy nhất trong Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa, không thể phân rẽ được. Như vậy, Đức Trinh Nữ là Mẹ sinh ra Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì tất nhiên Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Cũng như mẹ chúng ta chỉ cưu mang và sinh ra thân xác chúng ta, chứ linh hồn chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng trực tiếp, không sinh ra linh hồn chúng ta; mà linh hồn và thân xác kết hợp làm nên một ngôi vị là con người chúng ta; vậy người sinh ra chúng ta, chúng ta gọi ngài là mẹ

·     - Điều đó khiến chúng ta nghĩ tới năm mới. Năm mới với hy vọng mới. Năm mới với cuộc đời mới. Năm mới là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại. Năm ngoái là quá khứ, đã qua rồi. Năm nay vừa mới sinh ra và ở trước mặt ta. Đó là món quà Thiên Chúa tặng chúng ta. Những gì chúng ta làm được với món quà ấy, chính là món quà mà chúng ta sẽ dâng lên Thiên Chúa.

·     - Thật là thích hợp khi Giáo hội chọn ngày đầu năm để mừng kính lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Vì điều đó nhắc nhở chúng ta rằng tình mẫu tử của Đức Maria mà bạn và tôi được Thiên Chúa ban cho một đời sống hoàn toàn mới, một niềm hy vọng mới, thứ hy vọng mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Nếu chúng ta đang tìm một quyết định cho năm mới này thì không có một quyết định nào tốt đẹp hơn là tạo cho Đức Maria một vai trò quan trọng hơn trong đời sống chúng ta. Và một trong những cách để thực hiện quyết định đó là thực hiện bằng cầu nguyện. 

·     - Ngày lễ mừng vào một tuần sau Giáng Sinh trong quá khứ được gọi là Lễ Cắt Bì, khi mà Hài Nhi Giêsu được dâng hiến vào đền thờ theo nghi lễ tập truyền của Đạo Do Thái. Danh Thánh Giêsu được chính thức đặt cho Hài Nhi. Ở đất Do Thái thời bấy giờ mỗi cái tên thường mang theo một ý nghĩa. Cái tên thường nói lên cái bản tính và nhân vị của mỗi người. Và thánh danh Giêsu có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Thánh Kinh hôm nay nhắc lại việc cắt bì của Hài Nhi Giêsu, nhưng cũng nhấn mạnh đến địa vị của Mẹ Maria trong việc sinh ra Đấng Cứu Thế. / Vì thế mà hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong khi Mẹ Maria luôn được tôn kính trong ngày này vì địa vị của Mẹ trong việc sinh Chúa Cứu Thế cho nhân loại. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay còn nhấn mạnh đến vai trò của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Làm sao Trinh Nữ Maria trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế? Làm sao một thụ tạo lại có thể làm mẹ Đấng sáng tạo? Thánh Kinh thuật lại khi thời gian đã điểm, Thiên Chúa sai chính Con Một Người sinh ra bởi người Trinh Nữ, do quyền năng Chúa Thánh Thần để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Đấng sáng tạo được sinh ra bởi người thụ tạo là một màu nhiệm. Tuy nhiên theo lời thiên sứ Gabriel: “không gì mà Thiên Chúa không làm được” (Luc 1,37).

·     - Giáo hội xác nhận Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì nếu tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì đương nhiên cũng phải tin Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa còn được ghi trong Thánh kinh theo lời Bà Isave: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi” (Luc 1,43). 

·     - MARIA, MẸ THIÊN CHÚA: Với muôn vàn tước hiệu Giáo Hội và nhân loại tặng ban cho Đức Mẹ, chắc chắn danh hiệu Maria, Mẹ Thiên Chúa là một đặc ân vô cùng cao quí không một ai trên thế gian này được diễm phúc như Mẹ. Vâng, lời bà Élisabét nói với Mẹ là một xác nhận rõ ràng Maria thật có phúc:" Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi". Diễm phúc ấy quả là một ân thưởng lớn lao, quí giá Thiên tặng ban cho Mẹ Maria:" Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Con Thiên Chúa".

·     - Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa vào thế kỷ thứ V đã gặp khó khăn khi giáo chủ Nestôriô chống đối, nhưng công đồng Êphêsô với quyền chủ toạ của thánh Cyrillô, tuyên bố cất chức giáo chủ Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của Ông. Công đồng Êphêsô đã tuyên xưng:" Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chú, bởi vì Người cũng đã thực sự sinh ra Đấng-Thiên-Chúa-làm người". Maria được Thiên Chúa tuyển chọn cách hết sức đặc biệt, nên Mẹ được những ơn caoquí nhất mà nhân loại không ai có được. Mẹ xứng đáng mang tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã lắng nghe, chiêm ngưỡng Con Thiên Chúa trong biến cố giáng sinh và Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ đễ chìm lắng tâm hồn trong sự cầu nguyện và trở nên hoàn toàn nghèo khó để chiêm ngưỡng Con Thiên Chúa trong sự tin tưởng và phó thác.

·         MARIA, NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH: Ngàyhôm nay ngày đầu năm mới dương lịch, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã chọn làm ngày hòa bình thế giới. Khi chọn lễ Mẹ Thiên Chúa làm ngày cầu hòa bình, Đức thánh Cha kêu gọi nhân loại hãy sống an bình, sự bình an của Chúa Hài Đồng ban tặng ngày Ngài đản sinh dưới thế mà các thiên thần loan báo:" Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm"(Lc 2, 14 ) là điều cần thiết nhất cho mỗi người, cho thế giới. Hòa bình trong tâm hồn là điều kiện tiên quyết để lãnh nhận Hài Đồng Giêsu. Hòa bình là quà tặng quí giá nhất Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại:" Ta để lại bình an cho các con Ta ban bình an cho các con". Hòa bình bắt đầu từ bên trong tâm hồn. Con Thiên Chúa đến để ban cho nhân loại sự an bình đích thực. Mẹ Maria là Nữ Vương hòa bình,nên hòa bình của con người, của tâm hồn mỗi người nằm trong tay Mẹ. Mẹ sẽ ban phát sự an bình ấy cho nhân loại nếu con người biết mở lòng ra, cải thiện và sám hối làm hòa với Thiên Chúa và với anh em. / Như Mẹ Maria, nhân loại sẽ có sự an bình nếu họ biết noi gương bắt chước Ngài mà lắng nghe, suy niệm và đem Lời ra thực hành trong đời sống.

·     - Ngày lễ Mẹ Thiên Chúa mà chúng ta mừng hôm nay. Lễ này nêu bật hai điểm về Đức Maria. Thứ nhất: Đức Maria là Mẹ chúng ta. Ngài không chỉ là mẹ Chúa Giêsu, Đấng sống cách đây hơn 2000 năm. Ngài còn là Mẹ chúng ta nữa. Từ trời cao, Ngài vẫn mong muốn giúp đỡ chúng ta như một người Mẹ. / Thứ đến, Đức Maria cũng là khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta phải tôn sùng và bắt chước ngài. Ở đây, chúng ta chỉ cần nêu ra một nét đặc trưng nơi Đức Mẹ, đó là Mẹ tuyệt đối tín thác vào Thiên Chúa. Khi thiên sứ báo cho mẹ biết mẹ sẽ sinh con trai bởi phép Chúa Thánh Thần, thì Mẹ hiểu ngay rằng việc này có thể sẽ khiến Thánh Giuse cắt đứt quan hệ bạn đính hôn với Mẹ - và điều này chỉ chút xíu nữa là đã thực sự xảy ra - Thế nhưng Mẹ vẫn vững tin vào chúa. Khi nghe mục đồng kể lại lời các Thiên thần, Mẹ cũng không hiểu, nhưng lần nữa, Ngài vẫn tín thác vào Chúa, về sau, khi Mẹ và Thánh Giuse đem hài nhi Giêsu vào đền thờ, cụ già Simêon đã nói với Mẹ: "Sầu khổ sẽ như một mũi gươm nhọn đâm thâu qua trái tim bà" (Lc 3: 35). Lần này, Mẹ Maria cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa lời trên nhưng Mẹ vẫn tín thác vào Chúa. Rồi khi lên mười hai tuổi, Đức Giêsu ở lại trong đền thờ. Lúc gặp lại Đức Giêsu, Mẹ Maria hỏi Ngài lý do tại sao, Ngài đáp lại: "Mẹ không biết con phải lo việc cho Cha con sao?" một lần nữa, Mẹ Maria chẳng hiểu gì cả nhưng Mẹ cẫn cứ tín thác vào Chúa.

·     - Lễ hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Maria là gương mẫu, đồng thời là mẹ của chúng ta, trong lúc nguy khốn, chúng ta cần hướng về Ngài để van xin Ngài trợ gíup. Ngài hằng ao ước cứu giúp chúng ta miễn là chúng ta biết kêu cầu Ngài. Nếu muốn tìm một giải pháp cho năm mới thì không gì tốt hơn là chúng ta hãy quyết định dành cho Đức Mẹ Maria một vai trò to tát hơn trong cuộc đời chúng ta.

·     - Tại sao chúng ta công khai tung hô Maria là Mẹ Thiên Chúa ngay sát lễ giáng sinh? Lý do rất tự nhiên khi chúng ta thăm một em bé mới sinh, chúng ta muốn biết sức khoẻ của em, Em nặng mấy ký và em giống ai. Thế rồi bao giờ chúng ta cũng muốn biết về sức khoẻ của người Mẹ. Cả tuần nay, chúng ta ngắm nhìn Chúa Hài Đồng trong Máng cỏ. Hôm nay chúng ta có lý do hướng về Mẹ của Ngài. / Một lý do khác nữa: trong ngày đầu năm, chúng ta cầu chúc cho nhau năm mới vui tươi, hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta hy vọng và cầu xin cho bạn bè, những người thân yêu được một năm thánh thiện để họ biết Chúa Kitô nhiều hơn, yêu mến người nồng nàn hơn và phụng sự người trung thành hơn như Đức Mẹ đã làm. Để được như vậy không có gì giúp ta, hơn sự thúc đẩy và trợ giúp của Người Mẹ ấy, Chúa Giêsu và tôn kính mẹ, Người cũng muốn chúng ta yêu và Tôn kính Mẹ của Người.

·     - Bạn đặc biệt để ý tới lời kinh nguyện Thánh Thể II “xin cho chúng con xứng đáng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa”. Sau Thánh lễ, bạn hãy tìm tới máng cỏ và nhớ tới Đức Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của ban...

·         ...

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang ghi chép, góp ý ...

  

 

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.