Suy niệm mỗi ngày

Ngày thứ hai (21-01-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Hai 21/01/2013
Thứ Hai Tuần II Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 5, 1-10

"Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu".

 

Ngày Chúa Nhật (20-01-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Chúa Nhật 20/01/2013

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN Năm C

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5

"Người chồng sẽ vui mừng vì vợ".

 

Ngày thứ bảy (19-01-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Bảy 19/01/2013
Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 12-16

"Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta".

 

Ngày thứ sáu (18-01-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Sáu 18/01/2013

Thứ Sáu Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11

"Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó".

 

Ngày thứ năm (17-01-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Năm 17/01/2013
Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 3, 7-14

"Chúng ta hãy khuyên bảo nhau cho đến bao lâu còn nói được là Hôm Nay".

 

Ngày thứ tư(16-01-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Tư 16/01/2013
Thứ Tư Tuần 1 Thường Niên Năm Lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 14-18

"Người phải nên giống anh em mình mọi đàng".

 

Ngày thứ ba(15-01-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Ba 15/01/2013
Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12

"Đấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo".

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.