Suy niệm mỗi ngày

Ngày thứ sáu (28-09-2012) - Trang suy niệm

In

28/09/2012 THỨ SÁU TUẦN 25 TN

Th. Venxétlao, tử đạo

Lc 9,18-22

*****

ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA

“Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” (Lc 9,19)

 

Ngày thứ năm (27-09-2012) - Trang suy niệm

In

27/09/2012 THỨ NĂM TUẦN 25 TN

Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục

Lc 9,7-9

*****

VÂNG NGHE TIẾNG LƯƠNG TÂM

Vua Hêrôđê nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. (Lc 9,9)

 

Ngày thứ tư (26-09-2012) - Trang suy niệm

In

26/09/2012 THỨ TƯ TUẦN 25 TN

Th. Cótma và Đamianô, tử đạo

Lc 9,1-6

*****

“BÀI SAI” NGUYÊN THUỶ

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh nhân.” (Lc 9,2)

 

Ngày thứ ba (25-09-2012) - Trang suy niệm

In

25/09/2012 THỨ BA TUẦN 25 TN

Lc 8,19-21

*****

NIỀM VUI LÀM THEO Ý CHÚA

“Mẹ và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

 

Ngày thứ hai (24-09-2012) - Trang suy niệm

In

24/09/2012 THỨ HAI TUẦN 25 TN

Lc 8,16-18

*****

LÀ ÁNH SÁNG SOI CHIẾU

“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế...” (Lc 8,16)

 

Ngày Chúa Nhật (23-09-2012) - Trang suy niệm

In

23/09/2012 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B

Mc 9,30-37

*****

NHƯ THẾ LÀ ĐÓN TIẾP CHÚA

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” (Mc 9,37)

 

Ngày thứ bảy (22-09-2012) - Trang suy niệm

In

22/09/2012 THỨ BẢY TUẦN 24 TN

Lc 8,4-15

*****

CHO LỜI TRĨU HẠT

“Hạt giống là Lời Thiên Chúa.” (Lc 8,11)

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.