Suy niệm mỗi ngày

Ngày thứ hai (17-03-2014) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Đn 9, 4b-10

"Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác".

 

Chúa Nhật (16-03-2014) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a

"Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi".

 

Ngày thứ bảy (15-03-2014) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Đnl 26, 16-19

"Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi".

 

Ngày thứ sáu (14-03-2014) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Ed 18, 21-28

"Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?"

 

Ngày thứ năm (13-03-2014) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Est 14, 1. 3-5. 12-14 (NV 4, 17k. 17lm. 17r-t)

"Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa".

 

Ngày thứ tư (12-03-2014) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10

"Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi".

 

Ngày thứ ba (11-03-2014) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11

"Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn".

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.