Suy niệm mỗi ngày

Chúa nhật (11-08-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm C

BÀI ĐỌC I:  Kn 18, 6-9

"Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy".

 

Ngày thứ bảy (10-08-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm C

Lễ Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo

BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-10

"Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng".

 

Ngày thứ sáu (09-08-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 32-40

"Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy".

 

Ngày thứ năm (08-08-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35

"Đất ngon lành họ đã không thèm" (Tv 77, 24)

 

Ngày thứ tư (07-08-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ds 13, 1-3a. 26 -- 14, 1. 26-29. 34-35

"Đất ngon lành họ đã không thèm" (Tv 77, 24)

 

Ngày thứ ba (06-08-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm C

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Năm C

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14

"Áo Người trắng như tuyết".

 

Ngày thứ hai (05-08-2013) - Trang suy niệm

In

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Hai Tuần 18 Thường Niên  Năm Lẻ

BÀI ĐỌC I:  Ds 11, 4b-15

"Một mình tôi không mang nổi dân này".

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.