Tiếng Anh

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.