Tiếng Anh

Tin Mừng Chúa Nhật 16 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 16 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 15 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 15 thường niên - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

In

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm A - Song Ngữ Việt - Anh

Nguồn: 40giayloichua.net

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.