Ngày Chúa Nhật - Giờ Thánh Lễ

Giờ Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật tại các Giáo xứ trong TGP Huế (Tỉnh Thừa Thiên Huế / Tỉnh Quảng Trị)

In

Giờ Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật tại các Giáo xứ trong TGP Huế (Tỉnh Thừa Thiên Huế / Tỉnh Quảng Trị - in chữ nghiêng) - đang cập nhật hoá...

 1. An Lưu: 15g00
 2. An Truyền: 05g30 / 08g00
 3. Bến Ngự: 05g00 / 16g15
 4. Bố Liêu: 06g00 / 15g00 - An Lộng: 08g00
 5. Đông Lâm: 06g30 / 16g00 - Ô Sa: 06g30
 6. Đông Hà: 06g00 / 16g00
 7. Đốc Sơ: 06g00 / 16g30
 8. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: 05g30 / 08g00 / 16g30
 9. Gia Hội: 06g00 / 17g00
 10. Hà Úc: 05g00 / 08g00 / 15g00
 11. Kim Long: 05g30 / 16g45
 12. La Vang: 07g00 / 15g00
 13. Lăng Cô: 05g00 / 16g30
 14. Linh Thuỷ: 05g00
 15. Ngô Xá: 06g30
 16. Nguyệt Biều: 05g15
 17. Phanxicô Xaviê: 06g00 / 17g15
 18. Phù Lương: 06g30 / 14g00
 19. Phủ Cam: 05g30 / 08g00 / 15g00 / 18g30
 20. Phường Đúc: 05g30
 21. Tân Thủy: 05g30
 22. Tây Linh: 05g30 / 16g30
 23. Tây Lộc: 07g00 / 16g15
 24. Trí Bưu: 06g00 - Thế Chí: 16g00 - Quy Thiện: 18g30
 25. Loan Lý: 05g30 / 14g30

...........


 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.